Disclaimer

Gebruik van de site van het Instituut voor Sales en Account Management (ISAM) aan de Erasmus Universiteit Rotterdam is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het volgende.

Informatie op de website
De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ook is getracht de informatie actueel te houden. De inhoud van de website wordt met enige regelmaat intern geëvalueerd. Desondanks kunnen geen rechten aan de vermelde informatie worden ontleend. ISAM geeft geen garantie voor de juistheid, volledigheid, actualiteit of kwaliteit. Bij twijfel verzoeken wij u daarom contact op te nemen met ISAM.

Gebruik website/schade
ISAM is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade of verlies ten gevolge van het gebruiken van de informatie op de website van ISAM.

Externe links
De website van ISAM bevat tevens een aantal externe links. Deze links staan op de website vermeld als service voor de bezoeker van deze site. ISAM kan niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor de inhoud van deze pagina’s van derden, voor de privacybescherming op deze websites, voor de diensten die hierop eventueel worden aangeboden of voor schade of verlies veroorzaakt door het gebruiken van externe links.

Auteursrechten
Op de inhoud van de webpagina’s van ISAM en op het merkeigen logo rusten auteursrechten. Deze behoren toe aan ISAM. Niets uit deze website mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, in enigerlei vorm of wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opname of enige andere manier dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van ISAM, met uitzondering van Nieuwsberichten en sharing/delen van content via Social Media op onze webpagina’s waar die mogelijkheid wordt geboden.

Neem contact op

7b5eiio

Neem contact op

Neem contact op

7b5eiio

Neem contact op